Solaros – výkaznictví a fakturace pro fotovoltaické elektrárny

Výkaznictví a fakturace pro fotovoltaické elektrárny jednoduše!

Přestože se naši zákonodárci činili a odvedli v oblasti fotovoltaiky velký kus práce, stále zanechali z našeho pohledu až nesmyslné množství administrativy, kterou je potřeba řešit. Veškeré elektrárny připojené do stávající elektroinstalace v domě potřebují povolení připojení od distributora, elektrárny, které nedokáží zamezit přetokům do sítě, potřebují pro svou činnost licenci na výrobu elektrické energie, ale všechny systémy bez výjimky musí vykazovat údaje o výrobě do systému POZE (CS OTE).

Abychom tyto povinnosti našim uživatelům maximálně zpříjemnili, vytvořili jsme a provozujeme systém Solaros.cz.

SOLAROS je webová aplikace na zpracování výkazů souvisejících s provozem Vaší fotovoltaické elektrárny.

  • SOLAROS plně nahrazuje aplikaci CS OTE.
  • SOLAROS za Vás připraví výkazy pro OTE a protože je online propojený s aplikací CS OTE, výkazy také sám odešle. Dokáže připravit i ostatní výkazy, které souvisí s provozem solární elektrárny, jako jsou faktury za výkup přebytků, faktury za přímý prodej a výkazy pro ERÚ.
  • Se SOLAROSem odpadá nutnost obnovovat digitální podpis, stačí jméno a heslo a navíc je možné výkaz připravit z libovolného počítače připojeného k internetu.
  • SOLAROS je možné použít jak pro elektrárny v režimu zelených bonusů, tak pro elektrárny s přímým prodejem nebo pro elektrárny nainstalované v rámci podpory zelená úsporám.
  • SOLAROS Vám nabídne přehledné statistiky o výrobě a spotřebě Vaší FVE elektrárny, takže budete mít přehled, zda pracuje tak, jak od ní očekáváte.

Více informací na webových stránkách SOLAROS.CZ