Otevřený dopis vedení časopisu dTest

Komentář
Autor článku Jaroslav Šuvarský

zakladatel S-Power Energies

Organizace dTest zveřejnila výsledky kampaně „Chci sluneční energii“, která spočívá v hromadném nákupu a instalaci fotovoltaických panelů včetně příslušenství a souvisejících služeb. dTest poptal několik desítek společností a vybral společnost ČEZ Prodej.

Autor článku Jaroslav Šuvarský

zakladatel S-Power Energies

Ač jsme z myšlenky hromadně poptat dodavatele fotovoltaiky byli nejdříve nadšení, dnes jsme spíše na rozpacích. Proč? Přečtěte si otevřený dopis našeho jednatele Jaroslava Šuvarského adresovaný vedení dTestu. A podívejte se na srovnání naší nabídky s tou vítěznou.

Reakce S-Power Energies na výsledky kampaně Chci sluneční energii

Otevřený dopis vedení časopisu dTest:

Vážená paní Hekšová,

tímto otevřeným dopisem reaguji na výsledek vaší kampaně Chci sluneční energii, která si kladla za cíl vyjednat pro registrované účastníky výhodné podmínky pořízení střešních fotovoltaických elektráren. V oficiálním oznámení, které jste registrovaným účastníkům rozeslali v pondělí 2. září 2019, uvádíte, že jako nejvýhodnější jste vyhodnotili nabídku společnosti ČEZ Prodej, a.s.

Na základě dostupných informací jsem bohužel nucen pochybovat o tom, že to opravdu byla ta nejlepší volba. Rozpaky ostatně budí už samotný proces výběru vítěze. Vysvětlím proč:

Jakožto jednatel společnosti S-Power Energies, s.r.o., tuzemské instalační firmy, která každoročně v České republice nainstaluje největší počet střešních solárních elektráren pro domácnosti, jsem byl myšlenkou celého projektu od prvního okamžiku nadšen a usiloval jsem o to, aby se naše společnost mohla do kampaně zapojit. To ostatně mohu doložit řadou odeslaných e-mailů, které ze strany dTestu dlouhé týdny zůstávaly bez odpovědi.

Vzhledem k velikosti naší společnosti a výjimečným vztahům s dodavateli jsme byli připraveni účastníkům takto rozměrného projektu nabídnout nejen speciální cenové podmínky, ale i další výhody. Na naše apely směřující k možné účasti S-Power Energies v projektu však na straně dTestu nejprve dlouho nikdo nereagoval a posléze, když jsme od vás konečně dostali „příležitost“, veškerá jednávání skončila dříve, než doopravdy začala – aniž bychom reálně byli vyzváni k připravení speciální nabídky podle určitých kritérií. Namísto toho jste pouze vyhodnotili jako málo výhodnou naši standardní nabídku, kterou jsme vám pro informaci zaslali, a komunikaci s naší společností jste ukončili.

Zarážející na tom je, že jakkoli vám naše standardní nabídka připadala málo výhodná, výsledné ceny společnosti ČEZ Prodej, které ve zmíněném oznámení z 2. září prezentujete jako to nejlepší z desítek konkurenčních nabídek, se zdají být přinejmenším srovnatelné, ne-li znatelně vyšší, a to nejen z pohledu cen naší společnosti, ale i z pohledu dohledatelných cen další konkurence na trhu.

Pochopitelně neznám přesné technické specifikace uvedených sestav a nebudu se pouštět do detailního srovnání (jakkoli se mu nebráním, pokud uveřejníte kritéria poptávaná v rámci kampaně). Vycházím pouze z hrubého popisu v oznámení, kde uvádíte, že u sestavy s akumulací do vody i po odečtení dotace vychází vámi vyjednaná výhodná cena na necelých 110 tisíc Kč, zatímco a u naší společnosti lze sestavu s akumulací do vody pořídit po odečtení dotace za necelých 66 tisíc Kč. Vede mě to k otázce, jak moc se asi liší parametry obou sestav a v čem mohou spočívat přidané hodnoty řešení od společnosti ČEZ Prodej zprostředkované dTestem, že je o tolik dražší. Podobné otázky mě napadají také u sestavy s akumulací do baterie. Při našich standardních cenách totiž vycházejí výhodněji tři ze čtyř námi nabízených sestav. Jak jsem však uvedl již výše – neznám konkrétní specifikace navrhovaného řešení. Jen mi podle jeho hrubých obrysů připadá, že zdaleka nemusí být to nejvýhodnější.

Můžete pochopitelně namítnout, že cena zdaleka nebyla jediným hodnotícím kritériem. Ostatně sama v oznámení z 2. září 2019 uvádíte, že jste důsledně porovnávali také velikost firmy, dobu působení na trhu, stabilitu, instalační kapacitu a zákaznický servis. Plus zákaznické reference, nadstandardní podmínky v oblasti záruk či podporu při získávání dotací. To beru. Tím spíš ale nerozumím tomu, proč jsme z výběru byli vyřazeni, resp. proč nám redakce nebyla ochotna sdělit kritéria poptávaná v rámci kampaně u možných dodavatelů, což nám znemožnilo podat jakoukoliv speciální nabídku. Nelze totiž v této souvislosti opomenout, že společnost S-Power Energies je druhým rokem jedničkou na trhu s rezidenčními instalacemi střešních fotovoltaických elektráren, má nejpočetnější instalační tým na trhu, poskytuje mnohaleté záruky a jako vůbec první přišla na trh s garancí získání dotace, kdy klientovi ze svého vyplácí plnou výši smluvně přislíbené podpory i v případě, že mu nakonec není ze strany SFŽP přiznána. Nadto naše společnost garantuje i funkčnost celého systému – pakliže dojde k poruše fotovoltaiky, klientovi po dobu nefunkčnosti hradíme ušlý zisk.

Abych to tedy shrnul: Měl jsem za to, že dTest v rámci svého etického kodexu svědomitě a co nejobjektivněji hodnotí veškeré dostupné informace, snaží se transparentně poukázat na všechna pro a proti, a zaváže-li se k tomu, že vyjedná výhodné podmínky, udělá opravdu vše pro to, aby výsledek byl nejlepší možný. Za to vše vám až dosud náležel můj respekt. V tomto případě však na základě výše uvedených bodů důvodně pochybuji o vaší nezaujatosti.

Ještě bych rád vyvrátil představu, že mi jde pouze o to, aby kompletní „zakázku“ plynoucí z kampaně Chci sluneční energii získala pouze společnost S-Power Energies. Tak to rozhodně není. Pokud se totiž do projektu přihlásilo bezmála 15 000 potenciálních zájemců o střešní fotovoltaickou elektrárnu, bylo by bláhové myslet si, že takové množství dokáže odbavit jediná firma. I kdyby se totiž ve výsledku mělo realizovat jen 7 % poptávek (což odpovídá zhruba 1 000 instalacím), byl by to pro jedinou dodavatelskou firmu extrémní nápor, který s ohledem na akutní nedostatek kvalifikovaných pracovníků na trhu není možné zvládnout bez výrazných prodlení v instalacích.

Podle mého názoru by tedy bylo nanejvýš férové dojednat obdobně výhodné podmínky u více instalačních firem. Tím by se vyšlo vstříc jejich kapacitním možnostem a zároveň by se předešlo extrémně dlouhým čekacím lhůtám na straně klientů. Ve finále by všichni mohli být spokojení.

Závěrem dopisu si v návaznosti na výše uvedené dovolím vyslovit výzvu ke všem, kteří se do kampaně dTestu Chci sluneční energii registrovali: Důvěřujte, ale prověřujte. Je skvělé, že uvažujete o střešní fotovoltaické elektrárně a je chvályhodné, že uvažujete ekonomicky. Právě proto si ale zachovejte kritické myšlení a obdrženou nabídku jako řádný hospodář pro jistotu ještě po vlastní ose porovnejte s nabídkou konkurence. Teprve pak sami rozhodněte, jaká nabídka je pro Vás skutečně ta nejvýhodnější. Pokud byste měli zájem o konkurenční nabídku právě od naší společnosti, jsme připraveni ji pro vás kdykoli nezávazně připravit.

S pozdravem
Jaroslav Šuvarský
Jednatel S-Power Energies, s.r.o.

Fotovoltaické elektrárny od S-POWER za nejvýhodnějších podmínek na trhu.

Sdílejte článek:
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Články, které by vás mohly také zajímat

Chcete ušetřit s fotovoltaikou nebo tepelným čerpadlem?

Pro zaslání nabídky nám na sebe nechte kontakt

Díky adrese realizace vám snadněji přiřadíme nejbližšího obchodního zástupce.

Kontaktní údaje použijeme pouze pro komunikaci s vámi.

Odesláním kontaktního formuláře souhlasíte se zpracováním osobních údajů.