Nové podmínky dotace Nová zelená úsporám na fotovoltaiku – získejte nově příspěvek až 205 000 Kč

Fotovoltaické elektrárny  •  Dotace
Autor článku Věra Kubátová

PR a content manager

Dotační program Nová zelená úsporám (NZÚ) od října mění podmínky. Prostudovali jsme nová pravidla za vás a přinášíme přehled toho nejdůležitějšího, co byste měli vědět. Vedle základních informací o změnách a novinkách pro vás máme i několik modelových příkladů, jak dosáhnout maximální možné výše podpory.

Autor článku Věra Kubátová

PR a content manager

2 dobré zprávy na úvod:

1) Podpora střešních solárních elektráren pro rodinné domy bude dál pokračovat.

2) V mnoha ohledech jsou nové podmínky dokonce štědřejší než dosud.

Co je jinak a co zůstává?

Nové znění programu Nová zelená úsporám je platné od 1. října 2021. V této podobě by mělo zůstat až do roku 2025. Nový program, stejně jako jeho předchozí verze, zahrnuje celou řadu podporovaných oblastí. Tento článek se věnuje na podoblasti C.3, která se věnuje solárním technologiím a tepelným čerpadlům pro rodinné domy.

C.3 měla dosud několik dalších podoblastí, což mohlo být matoucí. Nyní se toto dělení ruší a výše podpory se odvíjí čistě od použitých technologií. Nově taky mizí omezení velikostí solárních elektráren.

Dříve bylo podmínkou dotace to, aby domácnost spotřebovala alespoň 70 % vyrobené energie, což výrazně limitovalo velikost instalací. Teď už tato podmínka neplatí. Dotace se vztahuje na všechny fotovoltaické systémy do velikosti 10 kWp a maximální výše podpory se navyšuje na 205 000 Kč.

Vyberte si velikost podle přání

Velikost střešní fotovoltaiky nově nemá horní limit. Na střechu můžete umístit tolik panelů, kolik jich konstrukce unese. Limitovaná je pouze finanční podpora, která končí na instalovaném výkonu 10 kWp. Za další kWp nad tento limit podporu nedostanete, ale neznamená to, že by větší instalace nebyla dovolená. Jen se s tím pojí složitější administrativa.

Majitelé fotovoltaik nad 10 kWp už se stávají podnikateli v energetice. Z toho vyplývá, že potřebují licenci od ERÚ a také živnostenské oprávnění. U velikosti nad 20 kWp se navíc přidává ještě stavební povolení. Nic z toho u menších elektráren do 10 kWp není potřeba, proto vám většinou doporučujeme držet se pod tímto limitem. Obvykle to bez problémů stačí.

Kapacita akumulátorů

Nové podmínky NZÚ nastavují nová pravidla i v oblasti velikosti bateriového úložiště. Dřív musela být kapacita baterií 1,25násobkem výkonu elektrárny, teď je minimální poměr 1:1. Tím se definuje spodní hranice instalované kapacity.

Horní hranice z pohledu instalované kapacity stanovena není. Je to stejné jako u velikosti elektrárny – můžete si domů instalovat libovolně velké úložiště. Ovšem opět je tu jen dotační strop, respektive dva stropy: Maximální velikost dotace je zmíněných 200 000 Kč. To je společný příspěvek pro fotovoltaiku i úložiště. Tedy nelze čerpat 200 000 Kč na fotovoltaiku a dalších 200 000 Kč na baterie, příspěvek je na obojí dohromady.

Tomuto limitu je ještě nadřazena podmínka maximálního podporovaného poměru výkonu fotovoltaiky a kapacity baterií 1:2. Jinými slovy: Na baterie můžete čerpat podporu maximálně do dvojnásobku velikosti elektrárny. Budete-li mít na střeše fotovoltaiku o velikosti 2 kWp, podporu v rámci NZÚ můžete čerpat pro úložiště v rozmezí 2-4 kWh. Pokud by baterie měly nižší kapacitu, dotace se na ně nevztahuje. Pokud si naopak nainstalujete víc baterií, nikdo vám to nezakáže, ale cokoli nad 4 kWh už bude bez dotace.

I samotný proces podání žádosti o podporu se zjednodušuje. Žádost je nově možné kompletně podat on-line. Navíc k získání dotace už nebude potřeba energetický posudek. U ostatních dokumentů zůstávají podmínky beze změny. Vše ale kompletně a rádi vyřešíme v rámci zakázky za vás.

Čím větší instalace, tím větší dotace

· U jednoduchých fotovoltaických sestav, kde se vyrobená energie buď rovnou spotřebovává nebo se využívá k ohřevu vody, začíná podpora na 40 000 Kč za 2 kWp instalovaného výkonu. Za každou další 1 kWp instalovaného výkonu až do celkových 10 kWp se pak připočítává dalších 10 000 Kč. U sestavy o velikosti 3 kWp tak obdržíte podporu ve výši 50 000 Kč. 7 kWp sestava představuje dotaci 90 000 Kč a největší podporovaná instalace o velikosti 10 kWp znamená příspěvek 120 000 Kč.

· U sestav s bateriovým úložištěm se můžete těšit na ještě vyšší podporu. Minimální instalovaný výkon potřebný k získání dotace je stejně jako u předchozího bodu 2 kWp. V kombinaci s hybridním střídačem vám tato velikost elektrárny přinese základní příspěvek 60 000 Kč. Znovu platí, že za každou další 1 kW instalovaného výkonu až do celkových 10 kWp získáte dalších 10 000 Kč.

K tomu je ovšem potřeba připočítat ještě dotaci na baterie, která činí 10 000 Kč na každou 1 kWh. Jak už bylo řečeno v úvodu, kapacita baterií musí odpovídat minimálně velikosti instalovaného výkonu elektrárny. 2 kWp fotovoltaiku tak musí doplňovat úložiště o minimální kapacitě 2 kWh. U takto minimalistické sestavy byste měli nárok na podporu ve výši 80 000 Kč – 60 000 Kč za fotovoltaiku a hybridní střídač + 20 000 Kč za bateriové úložiště. S rostoucím instalovaným výkonem a zvyšující se kapacitou baterií pak roste i dotační podpora až do stanoveného limitu 205 000 Kč..

· Zajímavou příležitost nabízí sestava fotovoltaiky s úložištěm, která přebytky energie posílá do tepelného čerpadla. Základní dotace za 2 kWp fotovoltaiku a střídač, který umožňuje tzv. regulaci do tepelného čerpadla, činí 100 000 Kč. Pokud bychom k tomuto základu přidali další 4 kWp instalovaného výkonu a 6 kWh bateriového úložiště, dostáváme se na maximální možnou dotaci 205 000 Kč. Hodí se ale upozornit, že ne každé tepelné čerpadlo umí takto pracovat s přebytky z fotovoltaiky.

Abyste v souvislosti s tepelným čerpadlem skutečně dosáhli na uvedenou dotaci, jsou v nových pravidlech NZÚ poměrně přísné nároky na to, co všechno musí tepelné čerpadlo splňovat. Především musí spolupracovat s fotovoltaikou a musí být hlavním zdrojem tepla pro vytápění i ohřev vody. To znamená, že ohřev musí zajišťovat opravdu tepelné čerpadlo, ne záložní topná spirála v něm. Vedle toho je třeba splnit předepsaný minimální objem nádrže (400 l) pro ohřev vody a topnou vodu.

Kombinace technologií a další bonusy

Podmínkou výše uvedené 205tisícové dotace je, že nesmí přesáhnout polovinu celkových uznatelných nákladů. Pokud by její podíl byl vyšší než 50 %, musela by se výsledná výše podpory adekvátně snížit. Zároveň ale existují i cesty, jak získanou dotační podporu navýšit. Například kombinace více technologií se oceňují speciálními bonusy.

Pokud například už doma máte tepelné čerpadlo máte a pořídíte si k němu fotovoltaiku, která umožní, aby se přebytky využívaly právě k provozu čerpadla, spadá tato kombinace do podoblasti C.3 a vztahuje se na ni dotační strop 205 000 Kč – jak jsme uvedli v příkladu výše.

Jiná situace ovšem nastává, pokud tepelné čerpadlo ještě nemáte a rozhodnete se jím nahradit původní elektrokotel nebo jiný zdroj tepla na tuhá paliva. Jestliže si k tomu navíc na střechu pořídíte solární elektrárnu, můžete čerpat podporu jak z podoblasti C.3, tak i C.2. Až k 205tisícové dotaci tak získáte ještě jednorázový bonus 140 000 Kč. Nadto si můžete připočíst ještě 10 000 Kč za kombinaci dvou technologií.

Každá další podobná kombinace znovu znamená další příspěvek 10 000 Kč. Využít se toho dá třeba v souvislosti s elektromobilitou. Za instalaci wallboxu k dobíjení elektromobilu máte nárok na příspěvek 30 000 Kč. Podmínkou přitom není vlastnictví elektromobilu. A navíc ještě dostanete zmíněných 10 000 Kč jako bonus za kombinaci.

Stejně jako u dosavadního znění NZÚ, i v nových podmínkách zůstává nárok na jednorázový příspěvek 5 000 Kč na vypracování projektové dokumentace. Vedle toho zůstává také navýšení dotací o 10 % v tzv. znevýhodněných krajích – v Karlovarském, Ústeckém a Moravskoslezském.

Starší dům vs. novostavba

U některých starších objektů je cesta k dotaci nyní snazší než dřív. Na rozdíl od předchozího znění nové podmínky umožňují získat dotaci i rekreačním objektům. Ty doteď byly z podoblasti C.3 zcela vyloučeny. Nyní jejich majitelé mají nárok na plnou výši dotací, pokud prokážou, že daný objekt má přidělené číslo popisné nebo evidenční a je alespoň 24 měsíců využíván k trvalému bydlení.

Nově můžou získat dotační podporu také ostrovní systémy. Podmínkou ovšem je, aby byly skutečně 100% „off-grid“, tedy aby nebyly vůbec připojené k síti.

Převod staršího projektu na nové podmínky

V zásadě je možné na nově platné podmínky převést jakýkoli letošní projekt, u kterého ještě nedošlo k čerpání dotace. Podle nových podmínek je možné získat vyšší podporu, než tomu bylo doteď. Chápeme, že majitelé domů, kteří zažádali o dotaci ještě za předchozích podmínek, by rádi dosáhli na novou výši dotace. Pro naše klienty toto umíme zařídit. Žádost za ně stáhneme a přepracujeme. Klíčové je, aby klient přislíbený dotační příspěvek z předchozího programu ještě neměl na účtu. Pokud už k vyplacení podpory došlo, změna se provést nedá.

Příklady sestav s nejvyšší podporou

Pojďme se podívat na praktický příklad, jak může vypadat sestava, která umožní maximální možné čerpání dotace.

Příspěvkového stropu 205 000 Kč se dá dosáhnout vhodně dimenzovanou sestavou fotovoltaiky s bateriovým úložištěm. Pro velkou část rodinných domů bývá ideální fotovoltaika o velikosti kolem 6 kWp. Se současnou technologií by to znamenalo instalaci 14 fotovoltaických panelů o výkonu 450 Wp. Výsledných 6,3 kWp by na dotacích přineslo 100 000 Kč (60 000 Kč základní dotace za fotovoltaiku o výkonu 2 kWp + hybridní střídač; a nadto 40 000 Kč, tedy 10 000 za každou 1 kWp instalovaného výkonu nad stanovené minimum).

Dalších 100 000 Kč je pak možné získat instalací bateriového úložiště. Vzhledem k tomu, že za každou 1 kWh činí příspěvek 10 000 Kč, stačil by k získání dotace teoreticky 10 kWh akumulátor. Používáme baterie značky Risen/SYL HomeESS HV3700, které se dodávají po 3,7 kWh modulech. K získání maximální dotace by zdánlivě stačily tři, ale vzhledem k současným cenám technologií by výsledná částka paradoxně byla příliš nízká na to, aby se dala dotace čerpat v plné výši. Proto kapacitu baterie navyšujeme ještě o jeden modul na 14,8 kWh. Výhodou je to, že domácnost díky tomu získá větší záložní zdroj, a ještě tak umocní využití vlastní energie.

Sdílejte článek:
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Články, které by vás mohly také zajímat