Máte nárok na dotaci na fotovoltaiku podle nových podmínek programu Nová zelená úsporám?

Fotovoltaické elektrárny  •  Tepelná čerpadla  •  Dotace
Autor článku Jitka Biolková

autorka firemních textů

V říjnu 2021 došlo ke změnám v dotačním programu Nová zelená úsporám. Máte jako majitel rodinného domu nárok na dotaci? Pokud jste podmínky pro její zisk splňovali podle staré verze NZÚ, můžete být klidní, o nárok nepřicházíte.

Autor článku Jitka Biolková

autorka firemních textů

Jaká základní pravidla pro zisk dotace musíte splnit:

  • Žádat mohou fyzické i právnické osoby, vlastníci i stavebníci rodinných domů.
  • Rodinný dům je stavba zapsaná v katastru nemovitostí jako rodinný dům, objekt k bydlení, nebo zemědělská usedlost. Je určená pro trvalé bydlení a víc než 50 % její podlahové plochy jsou prostory, kde se má trvale bydlet.
  • O dotaci mohou žádat i majitelé objektů pro rekreační bydlení – chat a chalup, pokud tyto stavby mají přidělené číslo popisné nebo evidenční. Objekt by ale měl být využívaný pro celoroční bydlení a alespoň 1 jakákoliv osoba v něm musí mít trvalý pobyt, a to nejméně od doby 2 let před zažádáním o dotaci.
  • V objektu, na který se má fotovoltaika instalovat, nesmí být více než 3 bytové jednotky a objekt nesmí mít více než 2 nadzemní podlaží a 1 podzemní podlaží.
  • V objektu mohou být komerční prostory, pokud je zachována podmínka, že se více než 50 % podlahové plochy využívá k celoročnímu bydlení.
  • Dotace je vázaná na budovu. Pokud vlastníte více objektů, můžete podat více žádostí o dotace, každá se bude posuzovat individuálně.
  • Budova, pro kterou o dotaci žádáte, nesmí být předmětem exekučního řízení. Také žadatel nesmí mít proti sobě vedené žádné exekuce a nesmí mít nesplacené pohledávky vůči státu.

Je také dobré mít na paměti, že pokud dotaci získáte, musíte zajistit, aby fotovoltaika na domě byla v provozu nejméně 10 let, což je tzv. stanovená doba udržitelnosti. Připsání dotace na účet můžete za standardního provozu očekávat do 2 měsíců, nicméně v současné době jsou lhůty jejího obdržení delší kvůli přechodu na nový systém.

Sdílejte článek:
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Články, které by vás mohly také zajímat