Jak používat SEMS portál pro monitoring střídače GoodWe?

Fotovoltaické elektrárny  •  Návody na obsluhu FVE
Autor článku Barbora Doležalová

Konečně je tu ta chvíle, kdy jsme vám na vaši e-mailovou adresu zaslali přihlašovací údaje na GoodWe SEMS portál. Máte už za sebou připojení střídače k Wi-Fi, případně přes LAN kabel k internetu a střídač běží na aktuální verzi softwaru. Uživatelský účet si prosím nezakládejte sami – když to pro vás uděláme my, budeme mít kontrolu nad jeho správou a budeme moci na dálku diagnostikovat či dokonce hned spravit případné problémy. Bez této možnosti bude případný servis vaší elektrárny mnohem složitější, zdlouhavější a dražší. Mějte prosím na paměti, že GoodWe SEMS portál není produktem firmy S-Power Energies. Na tento portál pouze přihlašujeme námi nainstalované střídače.

Autor článku Barbora Doležalová

Přihlásit se na GoodWe SEMS portál můžete z počítače, nebo si stáhněte mobilní aplikaci, podporovaná jsou zařízení používající operační systém iOS i Android. Návod v tomto článku je pro počítače a tablety i pro mobilní aplikace.

Jak na samotný monitoring vaší fotovoltaiky

Po úspěšném přihlášení uvidíte na své obrazovce přibližně to, co na obrázku níže. V tomto případě vidíte, že baterie jsou nabité ze 70 % a solární elektrárna ve sledovaný den aktuálně vyrobila necelé 3 kW.

Monitoring FVE graf výroby, spotřeby, využití baterií

Vlevo nahoře najdete údaje o vaší fotovoltaice – datum připojení do aplikace, dále instalovaný výkon a pokud je systém hybridní, tak také kapacitu baterií. Data doplňuje vaše adresa instalace a předpověď počasí.

Uprostřed je graf s křivkami výkonu. Křivky si můžete zobrazovat jednotlivě (klikněte na danou metriku v legendě), nebo vámi vybrané hodnoty pohromadě, podle toho, co vás zajímá. Číselné údaje v grafech se třídí podle datumu a hodiny. Tento graf například ukazuje stav 29. května 2022 od půlnoci předešlého dne do půlnoci sledovaného dne.

Jak číst v grafu:

PV (W) – aktuální výroba FVE

Baterie (W) – tok energie, provozní stav bateriového úložiště

Měřič (W) – aktuální odběr elektřiny z distribuční sítě (záporné hodnoty) nebo prodej přebytků vyrobené elektřiny do distribuční sítě (kladné hodnoty)

Zatížení (W) – aktuální spotřeba elektřiny v domácnosti

SOC (%) – spodní mez nabití bateriového úložiště, nastavujeme dle přání klienta pro případný záložní systém jako ochrana při výpadku elektřiny

Monitoring FVE graf výroby a příjmů z prodeje přebytků po měsících

Zajímavý je zde i pohled na výrobu fotovoltaiky během roku v porovnání s orientační výší příjmů za přetoky. Příjem za prodej elektřiny zpět do sítě berte jako orientační, defaultně je nastavena částka 0,22 EUR/kWh.

V dolní části obrazovky jsou k náhledu dvě záložky. Zde se seznámíte s informacemi o Vašem střídači, které najdete i na štítku umístěném na pravé boční straně střídače. Druhá záložka se týká energetického toku v domácnosti. V přehledném grafu zjistíte objem vyrobené energie, která může být použita na přímou spotřebu nebo nabití bateriového úložiště. Při optimálním nastavení fotovoltaiky a uzpůsobení používání domácích spotřebičů během dne, by měly být přetoky do distribuční sítě co nejmenší.

TIP – Všechna data si můžete stáhnout. Klikněte jen na ikonku souboru s šipkou umístěnou vedle volby datumu.

Monitoring FVE graf poměru vyrobené energie, spotřeby a výkupů/nákupů

Takto vypadá graficky zobrazený poměr výroby / spotřeby a příjmů z přebytků poslaných do distribuční sítě. Doporučujeme ho sledovat hlavně novým uživatelům, kteří se s fotovoltaikou sžívají a učí se s ní pracovat. Upravením některých návyků zvládnete za elektřinu ušetřit dost peněz a elektrárnu využít na maximum.

Proč se liší hodnoty z monitoringu a na elektroměru

GoodWe SEMS portál nereflektuje vaši individuální distribuční sazbu, lokální ceny a místní specifika, jako měření spotřeby po jednotlivých fázích a ne součtově. Nemůžeme tedy srovnávat dlouhodobé hodnoty na cejchovním elektroměru od distribuce s měřičem střídače, který data propisuje do SEMS portálu. Směrodatné pro vás vždy budou hodnoty, které vidíte na elektroměru.

Sdílejte článek:
Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin

Články, které by vás mohly také zajímat