Dotace

Dotace na fotovoltaické elektrárny

Stávající znění programu Nová zelená úsporám je platné od 15. února 2024. Solární technologie a tepelná čerpadla pro rodinné domy spadají do podoblasti C.3. Výše podpory se odvíjí od použitých technologií.

Dotace se vztahuje na všechny fotovoltaické systémy příspěvek lze čerpat na maximálně 10 kWp a nejvyšší možná výše podpory je polovina uznatelných nákladů, až 160 000 Kč bez kombinačních bonusů a bonusů pro vybrané obce. Žádost za vás podáme sami. V roce 2022 jsme za naše klienty podali 2 200 žádostí a všechny byly vyřízeny kladně a v plné výši. Zde si můžete přečíst více o změnách, které v dotačním systému nastaly oproti 4. výzvě Nová zelená úsporám, která trvala do konce září 2020.

Co se mění oproti předchozí výzvě NZÚ

Základní výše podpory u nejmenších sestav (o minimálním instalovaném výkonu 2 kWp) klesne na 35 000 Kč. Původní částku 60 000 Kč získají pouze systémy kombinované s tepelným čerpadlem.

Výpočet dotací na instalovaný výkon:

Vyplácí se podpora za každý 1 kWp, 8 000 Kč / kWp.

Dotace na bateriová úložiště:

8 000 Kč / kWh.

Kombinovaná řešení:

Za napojení fotovoltaiky na bojler min. o objemu 120 l lze získat bonus 10 000 Kč.

Extra bonus ve výši 30 000 Kč se bude vyplácet i za kombinaci fotovoltaiky a zateplení domu.

U kombinace fotovoltaiky a tepelného čerpadla je podpora 120 000 Kč v kombinaci s tepelným čerpadlem vzduch-voda, 140 000 Kč s tepelným čerpadlem země-voda.

Obyvatelé zvýhodněných obcí mají stále nárok na dotaci vyšší o 10 %. Výši dotace pro zvýhodněné obce vždy uvádíme u jednotlivých sestav.

Dotace pro novostavby

Program NZÚ vnímá jako novostavby všechny stavby, které jsou v katastru nemovitostí zapsané méně než dva roky. V rámci oblasti C je možné žádat o podporu na pořízení nebo výměnu obnovitelného zdroje až poté, co je stavba zapsána do katastru nemovitostí. V takovém případě o nároku na dotaci C rozhoduje, co máte uvedeno a započítáno v průkazu energetické náročnosti budovy – PENB pro stavební řízení nebo změnu stavby před dokončením. Pokud je fotovoltaika uvedená v průkazu, na její pořízení se dotace C nevztahuje. Pokud ale požadované hodnoty PENB splníte jinými způsoby a fotovoltaiku si pořizujete jako další nadstavbovou technologii, na dotaci nárok máte. Přečtěte si podrobnější informace o čerpání dotací na fotovoltaiku pro novostavby.

Kdo má na dotaci nárok?

Podmínky pro zisk dotace jsou jednoduché. Stačí být vlastníkem nemovitosti, na kterou se bude sluneční elektrárna montovat a nemovitost musí být zkolaudovaná jako objekt k bydlení, nebo rodinný domek. Pokud o dotaci zažádáte před kolaudací, vyplacena vám bude až po zkolaudování nemovitosti. Na jednu nemovitost může být vždy aktivní pouze jedna žádost o dotaci na fotovoltaickou elektrárnu. Energie, kterou vaše fotovoltaika vyrobí, je primárně určená ke spotřebování ve vaší domácnosti.

Kdy se o dotaci žádá?

O dotaci můžete žádat i předem, než se s montáží elektrárny začne. Nebo v průběhu stavby, ale i po jejím proběhnutí do 24 měsíců. Připojení k síti musí být realizováno po 1. lednu 2016. Jako náš klient se ale o dotace vůbec nemusíte starat. Všechno papírování a komunikaci s úřady vyřídíme za vás a na vše vás včas upozorníme. Dotace má pokrýt maximálně polovinu nákladů na elektrárnu včetně akumulátorů.

Co když podmínky pro zisk dotace splníte a stejně ji nedostanete?

Podle našich zkušeností není problém dotaci při splnění podmínek získat. Vyřídili jsme stovky žádostí a všechny byly vyřízeny kladně s výjimkou několika ojedinělých případů. Naše úspěšnost v získávání dotací je vyšší než 99 %. Ale chápeme, že máte strach. Proto našim klientům smluvně ručíme, že dotaci dostanou, i kdybychom ji za ně měli zaplatit sami. Pokud tedy podmínky pro její zisk splňují. I proto, že máme všechny papíry pod kontrolou, víme, že děláme pro zisk dotace maximum a vše máme v pořádku.

Odkud se berou peníze, které financují dotace na fotovoltaiku?

Panuje poměrně rozšířený omyl, že program Nová zelená úsporám dotují čeští daňoví poplatníci z vlastních kapes. Není tomu tak. Program Nová zelená úsporám je financovaný z prodeje emisních povolenek, které Česká republika prodává jiným státům, které nadlimitně znečišťují životní prostředí. Podpora OZE, kterou všichni povinně platíme spolu s elektřinou, se vztahuje na starou dotační politiku, se kterou nemáme a nechceme mít nic společného.

Hlavní cíl Nové zelené úsporám je zlepšit stav životního prostředí snížením emisí znečišťujících látek a skleníkových plynů, hlavně CO2. Česká republika podporuje ve velkém rekonstrukce rodinných domů tak, aby byly energeticky úsporné a aby používaly obnovitelné zdroje energie.

Je možné čerpat dotaci z programu Nová zelená úsporám a Nová zelená úsporám Light?

Pokud žadatel o dotaci má nainstalovaný fotovoltaický systém pro ohřev vody z programu NZÚ Light, může si následně zažádat i o dotaci na hybridní (s bateriovým úložištěm) fotovoltaický systém. Platí ale, že tyto dva systémy jsou na sebe nezávislé a nesmí být elektroinstalací na sebe napojeny. Situace platí i naopak, kdy ke stávajícímu hybridnímu fotovoltaickému systému je možné žádat o dotaci NZÚ Light pro solární ohřev vody.