Dotace

Dotace na fotovoltaické elektrárny

Stávající znění programu Nová zelená úsporám je platné od 15. února 2024. Solární technologie a tepelná čerpadla pro rodinné domy spadají do podoblasti C, podoblasti C.1 a C.3. Výše podpory se odvíjí od použitých technologií.

Dotace se vztahuje na všechny fotovoltaické systémy propojené s distribuční soustavou, příspěvek lze čerpat na maximálně 10 kWp a nejvyšší možná výše podpory je polovina uznatelných nákladů, až 160 000 Kč bez kombinačních bonusů a bonusů pro vybrané obce. S bonusy pro vybraná místa, za bojler, s kombinačním bonusem a za instalaci wallboxu může být maximální výše dotace na fotovoltaiku bez tepelného čerpadla až 212 500 Kč pro zvýhodněná místa a až 195 000 Kč pro zbytek republiky. Žádost za vás podáme sami. V roce 2023 jsme za naše klienty podali 1 185 žádostí a z 99,0 % byly vyřízeny kladně a v plné výši. V ojedinělých případech, kdy nedošlo k 100% vyplacení dotace, jsme klientům uhradili plnou částku sami v rámci smluvní garance získání dotace.

Co se mění oproti předchozí výzvě NZÚ

Základní výše podpory u sestav (o minimálním instalovaném výkonu 2 kWp) klesne na 35 000 Kč. Původní částku 60 000 Kč získají pouze systémy kombinované s tepelným čerpadlem za předpokladu, že je splněna podmínka, že je v sestavě instalovaná nádrž na ohřev TUV, popřípadě kombinovaný ohřívač, o objemu minimálně 400 litrů.

Výpočet dotací na instalovaný výkon:

Vyplácí se podpora za každý 1 kWp, 8 000 Kč / kWp.

Dotace na bateriová úložiště:

8 000 Kč / kWh.

Dotační bonusy:

Za napojení fotovoltaiky na bojler min. o objemu 120 l lze získat bonus 10 000 Kč.

Extra bonus ve výši 30 000 Kč se bude vyplácet i za kombinaci fotovoltaiky a zateplení domu.

Kombinační bonus za 10 000 Kč – kombinační bonus je poskytován v případě, že je v rámci jedné žádosti kombinováno více podporovaných opatření.

Obyvatelé zvýhodněných obcí mají stále nárok na dotaci vyšší o 10 %. Výši dotace pro zvýhodněné obce vždy uvádíme u jednotlivých sestav.

Dotace pro novostavby

Program NZÚ vnímá jako novostavby všechny stavby, které jsou v katastru nemovitostí zapsané méně než 3 roky. V rámci oblasti C je možné žádat o podporu na pořízení nebo výměnu obnovitelného zdroje i předtím, než je stavba zapsána do katastru nemovitostí, ale dokončení realizace včetně zápisu stavby do katastru nemovitostí musí být doloženo do 2 let od akceptace žádosti. V takovém případě o nároku na dotaci C rozhoduje, co máte uvedeno a započítáno v průkazu energetické náročnosti budovy – PENB pro stavební řízení nebo změnu stavby před dokončením. Pokud je fotovoltaika uvedená v průkazu, na její pořízení se dotace C nevztahuje. Pokud ale požadované hodnoty PENB splníte jinými způsoby a fotovoltaiku si pořizujete jako další nadstavbovou technologii, na dotaci nárok máte.

Dotace na tepelná čerpadla

Jedná se o dotaci na výměnu původního zdroje vytápění (elektrokotel, kotel na tuhá paliva, plynový kotel starší 20 let) za tepelné čerpadlo. Pokud instalujete tepelné čerpadlo samostatně, nebo do systému, kde už se nachází z dřívějška fotovoltaika, čerpáte na něj dotaci C1. V konkrétních číslech to vypadá takto:

Tepelná čerpadla vzduch-voda

Na tepelná čerpadla v kombinaci s fotovoltaikou lze čerpat vyšší dotaci, pokud je splněna podmínka, že je v soustavě nainstalovaný zásobníkový ohřívač teplé vody, popřípadě kombinovaný ohřívač s ohřevem tepelným čerpadlem o celkovém jmenovitém objemu minimálně 400 litrů.

  • pro vytápění a ohřev vody s podporou fotovoltaiky a 400l nádrží na vodu 125 000 Kč, 137 000 Kč ve zvýhodněných městech
  • V případě, že tepelné čerpadlo slouží pro vytápění a ohřev vody (bez podpory FVE nebo s podporou FVE, ale nadrží menší než 400 l) 100 000 Kč, 110 000 Kč ve zvýhodněných městech

Tepelná čerpadla země-voda

  • pouze pro vytápění 120 000 Kč, zvýhodněná města 132 000 Kč
  • pro vytápění a ohřev vody 140 000 Kč, zvýhodněná města 154 000 Kč

Dotace na tepelná čerpadla instalovaná zároveň s fotovoltaikou

Pokud instalujete tepelné čerpadlo zároveň s fotovoltaickou elektrárnou, čerpáte na systém dotace C1 a C3. Pro soustavu čerpadla a FVE lze čerpat vyšší dotaci, pokud je v soustavě nainstalovaný zásobníkový ohřívač teplé vody, popřípadě kombinovaný ohřívač s ohřevem tepelným čerpadlem o celkovém jmenovitém objemu minimálně 400 litrů.

Tepelné čerpadlo vzduch-voda v kombinaci s FVE

  • Pokud má zásobník na vodu objem 400 l a více, dotace činí 295 000 Kč, pro zvýhodněná města 323 500 Kč
  • Jestliže má zásobník méně než 400 l, dotace je 270 000 Kč, pro zvýhodněné oblasti 296 000 Kč

Tepelné čerpadlo země-voda

  • Pokud má zásobník na vodu objem 400 l a více, dotace je 310 000 Kč, pro zvýhodněná místa 340 000 Kč
  • Dotace může pokrýt maximálně 50 % celkové ceny systému

Kdo má na dotaci nárok?

Podmínky pro zisk dotace jsou jednoduché. Stačí být vlastníkem nemovitosti, na kterou se bude sluneční elektrárna montovat a nemovitost musí být zkolaudovaná jako objekt k bydlení, nebo rodinný domek. Za rodinný dům se považuje stavba k bydlení, v níž jsou nejvýše 3 samostatné byty, obytná část zemědělské usedlosti (statku) a stavba pro rodinnou rekreaci, ve které má žadatel trvalý pobyt delší než 2 roky. Pokud o dotaci zažádáte před kolaudací, vyplacena vám bude až po zkolaudování nemovitosti. Na jednu nemovitost může být vždy aktivní pouze jedna žádost o dotaci na fotovoltaickou elektrárnu. Energie, kterou vaše fotovoltaika vyrobí, je primárně určená ke spotřebování ve vaší domácnosti.

Kdy se o dotaci žádá?

O dotaci můžete žádat před realizací, v jejím průběhu i po jejím ukončení. V případě, že o dotaci žádáte před realizací nebo v jejím průběhu, máte pak na její dokončení dva roky. Žádost můžete podat i zpětně na opatření uskutečněná již od 1. ledna 2021. Jako náš klient se ale o dotace vůbec nemusíte starat. Všechno papírování a komunikaci s úřady vyřídíme za vás a na vše vás včas upozorníme. Dotace má pokrýt maximálně polovinu nákladů na elektrárnu včetně akumulátorů.

Co když podmínky pro zisk dotace splníte a stejně ji nedostanete?

Podle našich zkušeností není problém dotaci při splnění podmínek získat. Vyřídili jsme stovky žádostí a všechny byly vyřízeny kladně s výjimkou několika ojedinělých případů. Naše úspěšnost v získávání dotací je vyšší než 99 %. Ale chápeme, že máte strach. Proto našim klientům smluvně ručíme, že dotaci dostanou, i kdybychom ji za ně měli zaplatit sami. Pokud tedy podmínky pro její zisk splňují. I proto, že máme všechny papíry pod kontrolou, víme, že děláme pro zisk dotace maximum a vše máme v pořádku.

Odkud se berou peníze, které financují dotace na fotovoltaiku?

Panuje poměrně rozšířený omyl, že program Nová zelená úsporám dotují čeští daňoví poplatníci z vlastních kapes. Není tomu tak. Program Nová zelená úsporám je financovaný z prodeje emisních povolenek, které Česká republika prodává jiným státům, které nadlimitně znečišťují životní prostředí. Podpora OZE, kterou všichni povinně platíme spolu s elektřinou, se vztahuje na starou dotační politiku, se kterou nemáme a nechceme mít nic společného.

Hlavní cíl Nové zelené úsporám je zlepšit stav životního prostředí snížením emisí znečišťujících látek a skleníkových plynů, hlavně CO2. Česká republika podporuje ve velkém rekonstrukce rodinných domů tak, aby byly energeticky úsporné a aby používaly obnovitelné zdroje energie.